DaR Solution

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

- pružanje poslovne podrške
- finansijsko planiranje
- fakturisanje